Onze waarden

 

Hoe worden restwaarden bij Autotelex bepaald?

Het vaststellen van actuele restwaarden door Autotelex is gebaseerd op een zorgvuldig opgebouwde voertuigdatabase, werkwijze en netwerk. Voor een onafhankelijke en objectieve waardebepaling wordt informatie verkregen uit diverse bronnen, zoals van autogroothandelaren, autobedrijven, gespecialiseerde autobedrijven, leasemaatschappijen, veilingopbrengsten, interne biedingen en occasionportals. De interpretatie en verwerking van deze informatie is een continu proces en gebaseerd op een jarenlange expertise.
De door Autotelex gepresenteerde Verkoopwaarde en Handelswaarde worden doorlopend getoetst aan de meest actuele marktinformatie. Op deze manier worden zowel de Handelswaarden als de Verkoopwaarden continu gemonitord, evenals de relatie tussen beide. Autotelex volgt daarbij de markt op de voet maar handelt niet naar de waan van de dag. Zo wordt voorkomen dat de waarden gemanipuleerd kunnen worden door incidentele transacties.
Autotelex is daarmee al jarenlang de stabiele en betrouwbare benchmark voor de professionele partijen in automotive Nederland.

 

Schematisch weergegeven:

 

 

 

 

 

Toelichting per categorie:
Marktontwikkelingen
Alle nationale en internationale marktontwikkelingen worden gevolgd en geïnterpreteerd. Denk aan de opkomst van elektrische auto's, autonoom rijden, fiscale sturing, import en export bewegingen, etc. Dagelijks beoordelen we alle nieuw verkochte voertuigen en koppelen deze aan de Autotelex database. Deze koppeling staat aan de basis van een eerste waarde inschatting van een nieuw model.

 

Input groothandel
Regelmatig is er contact met de groothandel in Nederland. De elektronische biedingen op voertuigen die met behulp van onze systemen worden gedaan gebruiken wij ook als input bij de vaststelling van onze restwaarden.

 

Input leasemaatschappijen
Vrijwel alle leasemaatschappijen benchmarken met Autotelex. Een belangrijk deel hiervan deelt haar daadwerkelijk gerealiseerde opbrengsten met Autotelex. Veel leasemaatschappijen toetsen de door hen gerealiseerde opbrengsten aan de waarde van Autotelex.

 

Wet- en regelgeving
Wijzigingen in de BPM, MRB, fiscale stimulering, kortom alles wat ter sprake komt in de diverse “Autobrieven” en meer wordt door Autotelex geanalyseerd en geïnterpreteerd.

 

Inventarisatie per doelgroep
Hiermee wordt bedoeld dat verschillende doelgroepen verschillende belangen hebben bij een restwaarde en Autotelex dus onderscheid maakt per doelgroep voor de juiste interpretatie van de restwaarde. Een veilingopbrengst moet bijvoorbeeld anders geïnterpreteerd worden dan een inruilwaarde.

 

Feedback gebruikers
Met een nog steeds groeiende groep van professionele autobedrijven die AutotelexPro gebruiken (per heden ca 2.800) bij iedere taxatie van een inruilauto is feedback een goede bron voor het optimaliseren van onze restwaarden. Ook voor de grote dealerholdings in Nederland is Autotelex de basis voor een zorgvuldige taxatie.

 

Marktgerichte enquête
Hiermee worden periodieke inventarisaties bedoeld, waarbij wij gericht een aantal deskundigen raadplegen over ontwikkelingen in de voertuigbranche.

 

Jarenlange eigen expertise
Hier wordt vooral onze ervaring bedoeld die wij gebruiken om niet direct marktbewegingen 1 op 1 over te nemen, maar om snel en zorgvuldig het (langere termijn) effect te evalueren en toe te passen.

 

Input autoveilingen
Diverse veilingbedrijven delen met Autotelex in een continu proces hun veilingopbrengsten, die wij beoordelen en verwerken.

 

Internet databases
Iedere occasionsite, inclusief Marktplaats, heeft de volledige aandacht van Autotelex. Ook hier weer de kracht van Autotelex om deze data op de juiste wijze te verwerken en niet 1 op 1 statistisch bepaalde waarden te publiceren.