De import van personenauto's groeit met bijna 30% in 2015 ten opzichte van 2014. Dat is fors en vooral te wijten aan de scheve verhouding ...
11 december 2015
Tegen het einde van het jaar wordt het duidelijk dat de export met bijna 5% gegroeid is (voor personenauto's met recht op BPM teruggaaf) ten ...
11 december 2015
Na een flinke dip in augustus, loopt de index in september en oktober weer op en is er ook in het lopende jaar sprake van ...
11 november 2015
Eind oktober heeft het aantal geimporteerde personenauto's al ruim de 100.000 bereikt, terwijl dit jarenlang zo ongeveer het jaartotaal betrof. Een ...
9 november 2015
De export van personenauto's met recht op BPM teruggaaf blijft 4% hoger dan dezelfde periode in 2014 (januari t/m oktober). Zo blijft er dus groei ...
9 november 2015
In het Restwaarde journaal geeft Autotelex haar mening over de laatste ontwikkelingen rondom het VAG nieuws. Het blijft voorlopig lastig ...
21 oktober 2015
Met 8.369 personenauto's met recht op BPM teruggaaf, is september 2015 de maand met het hoogste aantal export auto's sinds november 2012 (8.417 ...
6 oktober 2015
De import van personenauto's blijft 30% boven het niveau van 2014. Voornamelijk jonge en kleinere auto's worden geimporteerd. 2014 is het meest ...
6 oktober 2015
Net als de import, stijgt ook de export van personenauto's (met recht op BPM teruggaaf) nog steeds ten opzichte van 2014. De vraag aanbod verhouding ...
7 september 2015